VALORS

Aquest 2ntrimestre treballarem: 

 

Què en sabem dels primers auxilis”

La vostra tasca serà elaborar, en grups de 4 persones, un petit Manual de Primers Auxilis i un póster de la Reanimació Càrdiopulmonar, per després penjar-lo per l’escola, així tothom qui ho llegeixi n’aprendrà una miqueta de la vostra recerca.

Passes a seguir: 
1.-El primer de tot que heu de fer és triar un coordinador, que supervisarà en tot moment que tothom faci la seva feina.


2.-Per parelles, heu de fer el Joc Interactiu de Primers Auxilis de la Creu Roja.  Amb aquest joc ja us aproximeu molt a tots els conceptes bàscics de Primers Auxilis, anoteu-los en una llibreta, després us serviran.3.-Busqueu, llegiu, analitzeu...i transformeu tota la informació presentada en les pàgines webs referides en l’apartat de recursos, i redacteu,  elaboreu un Manual Bàsic de Primers auxilis.


Creació del Manual,  amb els següents apartats: 
 1. Concepte de primers auxilis, emergència i urgència. Actuació per seguir en cas d’accident:P.A.S.
 2. Exploració i valoració de l’accidentat. 
 3. La farmaciola de primers auxilis
 4. Les hemorràgies. Concepte, classificació, gravetat i actuació bàsica. 
 5. Ferides i cremades. Concepte, classificació, actuació i tractament. 
 6. Extracció de cossos estranys. Maniobra de Heimlich. 
 7. Traumatismes  de  l’aparell  locomotor:  fractura,  esquinç,  luxació  i  distensió muscular. Concepte,  gravetat i actuació bàsica de cadascun d’ells.
 8. Trastorns  respiratoris  i  cardíacs:  crisi  asmàtica,  asfixia,  ofegament,  crisi d’ansietat, aturada cardíaca. 
 9. Aturada  respiratòria  i/o  cardíaca:  Reanimació  cardiopulmonar (R.C.P) en  l’adult  i  el nen. 
 -         Acompanyeu sempre les explicacions amb imatges...la creativitat millora el producte! 
4t.- Creació del Póster de la Reanimació Càrdiopulmonar (RCP) (l’anterior apartat 9 del manual):
-         Format: DIN-3 i fet en ordenador.
-         Ha de ser molt visual i gràfic, amb imatges.  Recordeu que els penjarem per l’escola!
-         Atenció! Si escriviu el text simultàniament en català i anglès, tindreu una puntuació adicional d’un punt! 
ALTRES ORIENTACIONS :
- L’apartat 1 i 2 l’heu de fer tots els components del grup.
- Els apartats 3 i 4 els podeu repartir entre vosaltres, en funció dels vostres interessos, el que més us agradi. Un de vosaltres però, haurà de ser el coordinador del projecte!
- Recordeu que un cop feta la feina, TOTS els components del grup heu de saber tots els conceptes del treball, revisar la presentació, faltes d’ortografia...del póster i del Manual. El producte final és cosa de tots


RECURSOS PER A CONSULTAR: 


 Guia primers auxilies Samur

 http://www.iesberenguer.net/departaments/educaciofisica/1bat/sos.pdf

 

Imatges primers auxilisAVALUACIÓ
El professor/a avaluarà el manual de la següent manera:
MANUAL DE PRIMERS AUXILIS
PUNTS (nota) TOTAL
Conceptes 7 punts 10 PUNTS
Presentació i creativitat 3 punts  
 El professor/a i els companys (cada grup posarà una nota a cada póster dels altres grups) avaluareu el póster de la següent manera:
PÓSTER DE LA REANIMACIÓ CÀRDIOPULMONAR
PUNTS (nota) TOTAL
Conceptes 4 punts 10 PUNTS
 Creativitat   6 punts
 
   

========================================

Aquest 1r trimestre treballarem:  

 

 

55 curts per treballar els valors

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html

 

ELS VALORS DINS L'AULA

 
http://phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=668&id_pagina=1

======================================

LA CONVIVÈNCIA


*Creus que el llop estava content amb el primer treballa que tenia?

*Per què creus que el llop volia treballar amb les ovelles?

*Per què va canviar de pensament quan va començar a treballar?

*Al final el llop comet un error i el fan fora, creus que li sap greu?

*Creus que val la pena portar-se bé?

*Quines coses pots aconseguir tu si et portes bé?  

 
=================================

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp%3bjsessionid=c0a80202ce538c89fc65204402085a0ef8bc185604b.mlbQp6eMahCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x8ImxmLnAeL-Anwc3uPnxaLc6mI-huKa30xmRjGr7jMmkzvqMTvqRnGn38L8N4Sah4Kc3uKbNmxf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?pgseed=1196061144051&idContent=54133&locale=es_ES&textOnly=false

 Joc sobre la integració

 

 

 

 

 

 

Aquest 3r trimestre treballarem:

L'autoestima i l'autosuperació

USA EL COCOLA CIGARRA Y LA HORMIGA (Quien siembra, recoge...)
============================================================================
Cacure San ValentineTodo en esta vida requiere un esfuerzo, usa el coco ante los problemas y, si quieres y te lo propones, al final podrás conseguirlo.
¡¡¡Es importante esforzarse para conseguir las cosas!!!

 ==================================================

Aquest 2n trimestre estudiarem la justícia i els drets dels infants a través d'aquesta webquest:

 

Educamos para la Paz 

https://sites.google.com/site/unmonjust/

====================================================================  

Aquest 1r trimestre estudiarem les EMOCIONS a través del llibre Emocionario.Estem investigant sobre les emocions, què són i perquè ens serveixen. En particular treballarem les que més ens cridin l'atenció, les més properes o les que més ens preocupen. Treballarem en gran grup per dur a terme debats, en petit grup per fer presentacions, per parelles o individualment, visualitzarem vídeos per fer comentaris,...

Què són?

és una reacció del nostre cos davant un estímol exterior. sol ser una reacció afectiva, intensa i breu cap a una situació inesperada.

Per què serveixen?


Són necessàries per sobreviure, saber reconéixer les emocions en el moment que es produeixen ens permet tenir un coneixement i un autocontrol sobre nosaltres mateixos.

A continuació s'explica per a cada emoció la situació des de la qual es desencadena i la resposta social necessària:

 • Por: sorgeix davant el perill. La reacció requerida és demanar ajuda, protecció.

 • Ràbia: sorgeix davant la injustícia. La reacció requerida és posar límits, dir-ho i demanar un canvi.
 • Tristesa: sorgeix davant una pèrdua, ajuda a poder elaborar-la. La reacció necessària és demanar consol.
 • Alegria: desde riure, fins el plaer. Permet el manteniment de la motivació per a seguir fent quelcom. La reacció social és compartir-la.
 Quantes emocions hi ha?

Hi ha molts tipus d’emocions, però totes són una barreja de les anomenades emocions bàsiques. A grans trets, podem categoritzar les emocions en quatre grups:

• Les emocions Positives: alegria, amor, humor, felicitat …
• Les emocions negatives: por, ira, ansietat, vergonya, tristesa, aversió …
• La emocions Ambigües: sorpresa, compassió, esperança …
En total parlam de 42 emocions! 

GRADACIÓ de les EMOCIONS:
 • Irritació-odi-ira.
 • Alegria-entusiasme-eufòria.
 • Gelosia-remordiment-culpa.

No hi ha emocions bones ni dolentes, parlem en tot cas d’emocions positives quan ens produeixen benestar i d’emocions negatives quan ens produeixen malestar. És vital atendre  a totes i cadascuna d’elles ja que actuen com a indicador, com a avís, com a senyal tant en positiu  com en negatiu.

Per aprendre una mica més sobre les emocions aquí teniu una presentació en flash sobre les emocions bàsiques: por, amor, tristesa, alegria i ràbia.
Només cal que aneu a l'enllaç per accedir al recurs. Així podreu identificar les característiques de les emocions.

ENLLAÇOS

EMOCIONS BÀSIQUES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emocions%20basiques/index.html

EMOCIONS AGRADABLES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emocions%20agradables/index.html

EMOCIONS PERTURBADORES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emocions%20pertorbadores/index.html

ALTRES EMOCIONS PERTURBADORES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/altres%20emocions%20pertorbadores/index.html


Identifiquem les emocions en nosaltres mateixos perquè ens generen una reacció fisiològica, una reacció conductual i una reacció cognitiva. 

 • Reacció fisiològica: sudoració, mal de panxa, galtes vermelles, tremolors,...
 • Reacció conductual: quedar-se en blanc, assegut, fugir, aturat,parlar molt ràpid, quedar-se mut...
 • Reacció cognitiva: no saber qué fer, por a fer-ho malament,
I les identifiquem en els altres a través del llenguatge verbal i del llenguatge no verbal. Conèixer la dinàmica del llenguatge corporal ens permetrà distingir les emocions veritables de les emocions fingides o manipulades. Atenent a la màxima “una imatge val més que mil paraules” el que podem observar a través de la comunicació no verbal va a transmetre’ns molta més informació sobre l’estat emocional dels altres. 

 Identificar els moviments corporals, els moviments oculars i els moviments de cap i coll, ens proporcionaran una gran quantitat d’informació de l’estat emocional de les persones amb les que interactuem diàriament.


5 comentaris:

 1. Ha estar molt divertit estudiar les emocions i después fer una presentació per parelles.
  MOLT CHULO!!!

  ResponElimina
 2. Si Noaaaa15 ha estat molt divertit.

  Y la presentacio tambe.

  ResponElimina
 3. Ara he entrat per fer la feina de valors,Teo,Noa,i Nesto pensau que heu de fer la feina a casa val

  ResponElimina